História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
17.2.2018 06:43 -12.8
15.2.2018 21:50 -9
19.2.2018 23:48 -8.9
16.2.2018 23:57 -8.3
18.2.2018 23:47 -4.1
14.2.2018 21:44 -2.7
13.2.2018 21:53 -1.7
12.2.2018 22:30 1.7

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
17. 2. 2018 -5.00602
19. 2. 2018 -5.00426
15. 2. 2018 -2.76224
18. 2. 2018 -1.87837
14. 2. 2018 -1.71254
16. 2. 2018 -1.45087
13. 2. 2018 0.369536
12. 2. 2018 2.40882
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
12.2.2018 18:23 5.5
16.2.2018 14:09 4
13.2.2018 09:51 3.9
17.2.2018 13:43 3.7
15.2.2018 13:38 3.2
19.2.2018 14:05 2.3
18.2.2018 13:49 1.6
14.2.2018 11:56 0.9

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
12. 2. 2018 2.40882
13. 2. 2018 0.369536
16. 2. 2018 -1.45087
14. 2. 2018 -1.71254
18. 2. 2018 -1.87837
15. 2. 2018 -2.76224
19. 2. 2018 -5.00426
17. 2. 2018 -5.00602