Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:Ďakujeme Vám
za návštevu

Obchodné podmienky

Pri objednávke pobytu je automaticky vystavená predbežná rezervácia termínu, na ktorý si pobyt rezervujete. Objednávate si celý objekt, to znamená, že na váš termín si už nikto objekt nemôže objednať. Po predbežnej rezervácii, budete spätne kontaktovaný a potvrdíme vám vašu predbežnú rezerváciu. Po potvrdení termínu predbežnej rezervácie, budete vyzvaný na zaplatenie zálohy vo výške cca 30% z ceny pobytu. Po zaplatení zálohy sa mení predbežná na záväznú objednávku a táto bude vyznačená príslušnou farbou v kalendári voľných termínov a bude Vám zaslaný ubytovací poukaz. Pri nástupe sa zaplatí doplatok za pobyt.
V cene pobytu nie je zahrnutý poplatok za ubytovanie 0,35€ osoba/noc.

Nástup na pobyt je po 14.00 hod., ukončenie pobytu do 10.00 hod., okrem víkendového pobytu. Pred nástupom budete kontaktovaný a dohodne sa čas a miesto príchodu. Čas odchodu sa upresní pri odovzdávaní objektu.
Ubytovací poukaz je vystavený na presný počet osôb, počet osôb je možné prekročiť len po vzájomnej dohode. Ak na pobyt bez súhlasu majiteľa nastúpi počet osôb presahujúci dohodnutý počet osôb, ubytovateľ je oprávnený zákazníka neubytovať. Zakázané je aj svojvoľné zvýšenie počtu osôb počas pobytu.
V prípade stornovania
pobytu, postupujeme podľa nižšie uvedeného systému storno poplatkov. V prípade zrušenia pobytu obvykle môžeme vrátiť časť preddavku, ktorý ste už zaplatili. Výška storno poplatku je závislá od toho, ako dlho pred začiatkom pobytu nahlásite jeho zrušenie.

Viac ako 30 dní,pred nástupom: storno poplatok je 10% celkovej ceny pobytu
Viac ako 10 dní,pred nástupom: storno poplatok je
20% celkovej ceny pobytu
10 a menej dní pred nástupom :
storno poplatok je 30% celkovej ceny pobytu

Zrušenie pobytu je vždy potrebné dohodnúť s prenajímateľom! Zrušenie pobytu nahláste telefonicky, resp. iným vhodným  spôsobom. V žiadosti o zrušenie pobytu uveďte vaše meno, adresu, termín pobytu a dátum kedy ste zrušenie nahlásili. Na základe zrušenia pobytu bude vystavený stornovací doklad, ktorý Vám zašleme spolu so zvyškom preddavku, na ktorý máte nárok. V prípade, že stornujúca osoba zabezpečí za seba inú osobu, resp. náhradu, je možné vrátenie celej zálohovej čiastky.
Zákazník je zodpovedný za to, že po uskutočnení pobytu odovzdá ubytovacie zariadenie bez poškodenia. Pre prípad, že počas pobytu  dôjde k poškodeniu ubytovacieho zariadenia, má prenajímateľ právo vybrať na začiatku pobytu kauciu, ktorá vám bude v prípade bezproblémového priebehu pobytu pri odovzdaní objektu v plnej výške vrátená.
Záleží nám na spokojnosti našich zákazníkov, preto sa snažíme vychádzať v ústrety so všetkými požiadavkami našich zákazníkov. Ak pri nástupe na pobyt alebo počas pobytu  vznikne akýkoľvek problém, ihneď nás telefonicky kontaktujte - väčšinu problémov je možné vyriešiť telefonicky, alebo priamo na mieste pobytu.


späť na výber pobytu

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky